ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561

 

 <<<<<<คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง>>>>>>

คลิกเพื่อดาวโหลดจดหมายเชิญ

 

ที่ HRA 009/2561                                                     

                                                                                                                                      วันที่ 20 มีนาคม 2561                        

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน

 เรียน  สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป

           สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)ขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามัญประจำเดือนและพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และหัวข้อวิชาการที่น่าสนใจคือ วิชาการในหัวข้อ

    “การระงับข้อพิพาททางเลือกในปัญหาแรงงาน” และ HR4.0 และการจัดการความขัดแย้งในองค์กร”

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2561 สถานที่ห้องประชุมชั้น1 ห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสฯ

เวลา 13.00-13.30 น.          ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม สมัครและต่อสมาชิกปี 2018

เวลา 13.30-13.45 น.          ความรู้ด้านกฏหมาย กับคุณสุทิน ไชยรินทร์ ที่ปรึกษาสมาคม+กรรมการสมาคม

เวลา 13.45-14.00 น.          AMATA อัพเดท

เวลา 14.00-14.20 น.          อัพเดทสถานการณด้านแรงงานโดยท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.ชลบุรี

เวลา 14.20-14.30 น.          พักเบรค

เวลา 14.35-16.15 น.          วิชาการในหัวข้อ

                                           1. “การระงับข้อพิพาททางเลือกในปัญหาแรงงาน”

                       โดยคุณพัชร์วลัย มังคละศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย จาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ

                                          2. “HR4.0 และการจัดการความขัดแย้งในองค์กร”

                            โดยพิชชาพร นุ่มนาม ที่ปรึกษากฏหมาย จาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 

           ในนามสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA) จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน และขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007