ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 <<<<<<คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง>>>>>> 

 คลิกเพื่อดาวโหลดจดหมายเชิญ

 

ที่ HRA 010/2561

                                                                                                                                      วันที่ 20 มีนาคม 2561

เรื่อง  ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ

เรียน  สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป

           สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/ 2561  ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจมากสำหรับท่านที่สนใจและHR คือ

 สารพันปัญหาแรงงาน ท่านถาม-เราตอบ และ HR For Non HR การบริหารคนของผู้จัดการสายงาน

 วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่:วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2561 สถานที่ห้อง แสนสุข 1, 2  โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ

    เวลา 08.15-08.45 น. ลงทะเบียน  

    เวลา 08.45-09.00 น. เปิดการสัมมนาโดย คุณอัครเรศร์ ชูช่วย นายกสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร

    เวลา 09.00-12.00 น. สัมมนาในหัวข้อที่1  HR For Non HR การบริหารคนของผู้จัดการสายงาน

                                      วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

    เวลา 13.00-16.00 น. สัมมนาในหัวข้อที่2 สารพันปัญหาแรงงาน ท่านถาม-เราตอบ

*****(ให้ตั้งคำถามแล้วส่งคำถามก่อนวันที่ 11 พ.ค.2561 ตามเอกสารแนบ)*****

                                   วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น

 เวลา 16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ

**งานนี้รับจำนวนจำกัด เต็มแล้วไม่มีขยายห้องนะครับ จองแล้วไม่เข้าร่วมต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับ**

แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.ไม่ต้องจ่ายเงิน

    เวลาพักเบรค เช้าเวลา 10.15-10.30 น.บ่ายเวลา 14.30-14.45 น.และ

                             เวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

    ค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมปี 2018 ท่านละ 1,200 บาท

                    ไม่เป็นสมาชิกสมาคมปี 2018  ท่านละ 1,500 บาท

                    สมัครสมาชิกสมาคมในวันสัมมนาจะใช้สิทธิ์ได้ในวันถัดไป

    การชำระเงิน จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น และสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

            ในนามสมาคมHRA จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพียง และขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007