ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


สัมนาวิชาการ โดย อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 

สัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/ 2561  ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจมาก คือ

 สารพันปัญหาแรงงาน ท่านถาม-เราตอบ และ HR For Non HR การบริหารคนของผู้จัดการสายงาน

 วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่:วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2561 สถานที่ห้อง แสนสุข 1, 2  โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ

    เวลา 08.15-08.45 น. ลงทะเบียน  

    เวลา 08.45-09.00 น. เปิดการสัมมนาโดย คุณอัครเรศร์ ชูช่วย นายกสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร

    เวลา 09.00-12.00 น. สัมมนาในหัวข้อที่1  HR For Non HR การบริหารคนของผู้จัดการสายงาน

                                      วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

    เวลา 13.00-16.00 น. สัมมนาในหัวข้อที่2 สารพันปัญหาแรงงาน ท่านถาม-เราตอบ

*****(ให้ตั้งคำถามแล้วส่งคำถามก่อนวันที่ 11 พ.ค.2561 ตามเอกสารแนบ)*****

                                   วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น

 เวลา 16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ

 

 
กิจกรรม HRA.

การประชุมประจำเดือน มิ.ย. 2563
งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2018
สัมมนา 1/2560 โดย อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 21 ก.ค. 60
HRA เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007