ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

  <<<<<<คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง>>>>>> 

 

เรื่อง  ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ

เรียน  สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป

           สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/ 2561  ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจและสำคัญอย่างมากในการทำงานด้านHRในปัจจุบัน คือ การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ  โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่:วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม  2561  สถานที่ ชั้น 5 ห้องA511/1-2 สถาบันไทย-เยอรมัน อมตะซิตี้ ชลบุรี

    เวลา 08.15-08.45 น. ลงทะเบียน

    เวลา 08.45-09.00 น. เปิดการสัมมนาโดย คุณอัครเรศร์ ชูช่วย นายกสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร

    เวลา 09.00-12.00 น. สัมมนาในหัวข้อ การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ

                                      วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

    เวลา 13.00-16.00 น. สัมมนาในช่วงที่2 การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ และWorkshop

(ท่านที่เข้าร่วมสัมมนากรุณาเตรียมNotebookหรือแท๊บเลตที่มีแบตเตอร์รี่สำรองอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อใช้ทำWorkshop)

    เวลา 16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ

  เวลาพักเบรค  เช้าเวลา 10.30-10.45 น.บ่ายเวลา 14.30-14.45 น.

                         และเวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

**งานนี้รับจำนวนจำกัด เต็มแล้วไม่มีขยายห้องนะครับ จองแล้วไม่เข้าร่วมต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับ**

แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.จ่ายเงิน50%

  ค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกสมาคมปี 2018 จ่ายก่อนวันที่ 14 กันยายน 2561 ท่านละ 1,600 บาท

                                                                  จ่ายหลังวันที่ 14 กันยายน 2561 ท่านละ 2,000 บาท

                  ไม่เป็นสมาชิกสมาคมปี 2018  จ่ายก่อนวันที่ 14 กันยายน 2561 ท่านละ 2,200 บาท

                                                                   จ่ายหลังวันที่ 14 กันยายน 2561 ท่านละ 2,600 บาท

                                                    สมัครสมาชิกสมาคมในวันสัมมนาจะใช้สิทธิ์ได้ในวันถัดไป

  การชำระเงิน จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น และสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

            ในนามสมาคมHRA จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน และขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007