ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)

<<<<<คลิกลิงค์เพื่อดาวโหลด จดหมายเชิญร่วมงานเลี้ยง>>>>>

 

<<<<<ลิงค์เพื่อจองร่วมงานเลี้ยง>>>>> 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

เรียน  สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป

            สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563เพื่อให้สมาชิกได้มีการทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว คุ้นเคยกันจึงขอเชิญงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่:วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่: ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส  นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)

                 ธีมงาน : HRA ปีใหม่สุขสันต์ Colour Full Party

เวลา 18.00-18.30 น.

เวลา 18.30-19.15 น.

สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

ทุกท่านร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ

เวลา 19.15-19.30 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย นายกสมาคม นายอัครเรศร์ ชูช่วย

เวลา 20.15-22.00 น.

ร่วมสนุกกับกิจกรรม พร้อมจับ-แจกของรางวัล 

เวลา 22.00-22.10 น. 

กล่าวปิดงานโดยคุณเอนก อุดมพล ที่ปรึกษาสมาคม

ค่าใช้จ่ายท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมท่านละ 400 (สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) บริษัทละกี่ท่านก็ได้

       

  ในนามสมาคมHRA จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียง และขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007