ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
bulletเทศบาลตําบลคลองตําหรุ
bulletสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย PMAT
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2024

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (HRA) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก PMAT ให้ความรู้กับสมาชิก สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (HRA) มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 100 บริษัท

โดยมี คุณอัครเรศร์ ชูช่วย นายกสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (HRA) กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม HRA.

การประชุมประจำเดือน เมษายน 2567
การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007