ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com
pmat
ชมรมผู้บริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์


กีฬาเพื่อมิตรภาพ ครั้งที่13

ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว คู่ผสม            อมตะนคร ร่วมกับ สมาคม Y.W.C.A ศูนย์ชลบุรี และบริษัทในกลุ่มอมตะ ได้จัดให้มีการแข่งขัน "กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557" เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงาน ผู้บริหาร ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทั้งเป็นการสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด

New...* กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557

--- ประกาศ --- ขอความร่วมมือทุกทีมที่ทำการแข่งขัน " งดดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด " ในสนามการแข่งขันทุกๆสนาม จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

>> จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขัน "กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ"

>> หนังสือยินยอม

 ---กีฬาฟุตบอลชาย---

       * ตารางแบ่งสายฟุตบอลชาย

          New...* โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย (รอบรองชนะเลิศ) , ผลการแข่งขัน (รอบก่อนรองชนะเลิศ) Update : 13 Aug 14

         * แผนที่สนามการแข่งขันฟุตบอลชาย

                ผลการแข่งขัน

                   * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.23 มี.ค.57)

                         * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.30 มี.ค. 57)

                     * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.27 เม.ย. 57)

                      * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.4 พ.ค. 57)

                         * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.11 พ.ค. 57)

                         * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.18 พ.ค. 57)

                   * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.22 มิ.ย. 57)

                         New... * ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย (อ.29 มิ.ย. 57)

---กีฬาฟุตบอลหญิง---

       ตารางแบ่งสายฟุตบอลหญิง

                New...* โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิง (รอบชิงชนะเลิศ) Update : 13 Aug 14

                ผลการแข่งขัน       

                 * ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง (รวมทุกอาทิตย์) 

 ---กีฬาแบดมินตัน---

         **ด่วนที่สุด** แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการแข่งขัน จากวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค. 57 ขอเปลี่ยนเป็น เริ่มแข่งขันรอบสอง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค. 57 แทนค่ะ

            ตารางแบ่งสายแบดมินตันชายคู่

          New...* โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน (ชายคู่) รอบสอง , รอบสาม , รอบชิงชนะเลิศ

       * ตารางแบ่งสายแบดมินตันหญิงคู่

                New...* โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน (หญิงคู่) รอบสอง , รอบสาม , รอบชิงชนะเลิศ

       ตารางแบ่งสายแบดมินตันคู่ผสม

                New...* โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน (คู่ผสม) รอบสอง , รอบสาม , รอบชิงชนะเลิศ

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์แดง  โทร. 086-1434179

 ---กีฬาบาสเกตบอล---

      ตารางแบ่งสายบาสเกตบอลชาย

               New...* โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค.57 (รอบชิงที่ 3)

           ผลการแข่งขัน

                       * ผลการแข่งขันบาสเกตบอลชาย (รอบแรก)

 ---กีฬาวอลเล่ย์บอล---  

            New...* โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย-หญิง ในวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค.57 (รอบชิงที่ 3)

       ตารางแบ่งสายวอลเลย์บอลชาย

           โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค.57 (รอบรอง) 

       ตารางแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิง

           โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ในวันอาทิตย์ที่ 17 ส.ค.57 (รอบรอง)

 ---กีฬาเซปัคตะกร้อ---

           **ด่วนที่สุด** แจ้งเปลี่ยนแปลงวันการแข่งขัน จากวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ค. 57 ขอเปลี่ยนเป็น เริ่มแข่งขันรอบสามใน วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค. 57 แทนค่ะ

         New...* โปรแกรมกีฬาเซปัคตะกร้อ (รอบสาม)

      * ตารางแบ่งสายกีฬาตะกร้อ

      * แผนภูมิกีฬาตะกร้อ

        * ผลการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อชาย

 ---กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส--- 

           ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว คู่ผสม

 ---กีฬาเปตอง---

               ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ชายคู่ หญิงคู่

 

 

 

 

      

        

      

    

     สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007