ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com
pmat
ชมรมผู้บริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์


กีฬาเพื่อมิตรภาพ ครั้งที่ 14/2558

          อมตะนคร ร่วมกับ สมาคม Y.W.C.A ศูนย์ชลบุรี และบริษัทในกลุ่มอมตะ ได้จัดให้มีการแข่งขัน "กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558" เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงาน ผู้บริหาร ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทั้งเป็นการสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยมีรายละเอียดดัง

ประเภทกีฬา

ค่าสมัคร

ของรางวัล

สถานที่รับสมัคร

 1. ฟุตบอลชายประเภททีม  11  คน

 4,500.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 2. ฟุตบอลหญิง  9  คน

 3,500.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 3. วอลเล่ย์บอลชาย – หญิง

 3,000.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 4. บาสเกตบอล ชาย

 3,000.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 5. เซปัคตะกร้อ ชาย  (เฉพาะทีมเดี่ยว)

 2,000.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 6. แบดมินตัน ชายคู่ - หญิงคู่ – คู่ผสม

 800.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 7. เทเบิ้ลเทนนิส  ชายเดี่ยว - หญิงเดี่ยว -คู่ผสม

 800.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

 8. เปตอง  ประเภท  ชายคู่ – หญิงคู่

 800.-

เงินรางวัล

ถ้วยรางวัล

อมตะนคร

รับคู่มือการแข่งขัน :  ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 58 เป็นต้นไป ณ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ชั้น 1 ติดต่อประชาสัมพันธ์

ระยะเวลารับสมัคร :  ตั้งแต่วันที่ 23-27 ก.พ. 58 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ชั้น 1 (จะไม่รับใบสมัคร หากไม่ชำระค่าสมัคร)

**แจ้งเพื่อทราบ** ขอเปลี่ยนแปลงวันการประชุมจากเดิม เป็น  วันจันทร์ที่ 23 ก.พ.58 เวลา 11.00-12.00 น. ขอเชิญประชุมผู้จัดการทีม หรือ ผู้ดูแลการแข่งขันกีฬา เพื่อรับฟังคำชี้แจงและระเบียบต่างๆ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคารอมตะเซอร์วิสฯ) **หนังสือเชิญประชุมรายละเอียดกีฬา** (แก้ไขวันประชุม)

**หนังสือเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ**

**ใบสมัคร ทุกประเภทกีฬา**

**คู่มือ ระเบียบ การแข่งขันกีฬา**

**หนังสือยินยอม (ไม่มีการดื่มสุรา หรือ แอลกอฮอล์ทุกชนิด)** (กรุณาส่งหนังสือยินยอมมาพร้อมกับใบสมัคร)

**แจ้งเพื่อทราบ** เนื่องด้วยทางคณะกรรมการฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง Website สำหรับกิจกรรม กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 14 จากเดิม ขอเปลี่ยนเป็น www.sportamata.com แทนค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007