ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560

  <<< คลิ๊กเพื่อสำรองที่นั่งเข้าร่วมประชุม >>>

 <<< คลิ๊กเพื่อดาวโหลดหนังสือเชิญประชุม >>>

 

           สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญประจำเดือนในหัวข้อ ประเด็นร้อนที่หลายท่านอยากทราบ คือ

1)            พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ............

ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ..........ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในหลายประเด็น  เช่น

·       การเพิ่มเติม “ค่าตอบแทน” กับผลกระทบต่อการจ่ายสวัสดิการพนักงาน ในภาคเอกชน (Compensation and Benefits)

·       สิทธิการลากิจ (Personal Business Leave)  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ HR

·       สิทธิการลาเพื่อตรวจครรภ์ : เปรียบเทียบตามกฎหมายเดิมและร่างกฎหมายใหม่

·       การกำหนดสภาพบังคับในทางแพ่งสำหรับนายจ้าง ตามร่างกฎหมายใหม่ “ดอกเบี้ย” และ “เงินเพิ่ม”

·       การจ่าย “ค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้น” ตามร่างกฎหมายใหม่ : ผลกระทบสำหรับ HR / นายจ้าง

·       ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบการ (Special Severance Pay) : ประเด็นใหม่ที่ HR / นายจ้างต้องรู้ และเตรียมพร้อม

·       การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง ตามร่างกฎหมายใหม่ : วิเคราะห์ผลกระทบในแง่มุมต่างๆ 

·       การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง ตามร่างกฎหมายใหม่   การดำเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้าง

·       โทษต่างๆ ตามร่างกฎหมายใหม่ เช่น การจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลิกจ้าง  การเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ  ฯลฯ 

โดย ผู้อำนวยการกองนิติการและผู้เชี่ยวชาญ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2)            การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือนประจำปี 2017 โดย ดร.อุทัย สวนกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และที่ปรึกษาองค์การและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางโครงสร้างเงินเดือนระดับต้นๆของประเทศไทย

 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่ : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน2560  สถานที่ห้อง  A300 สถาบัน ไทย-เยอรมัน TGI 

เวลา 13.00-13.20 น.

ลงทะเบียน / รับสมัครสมาชิกใหม่/ต่ออายุสมาชิกปี2017

เวลา 13.30-14.30 น.

การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือนประจำปี 2017 โดย ดร.อุทัย สวนกูล

 

เวลา 14.30-16.30 น.

เวลา 16.30-16.45 น.              

พักเบรคในห้องประชุม

พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.......................

ถาม-ตอบ

 

หมายเหตุ จำกัดบริษัทสมาชิกและองค์กรที่สนใจละ 1 ท่านเท่านั้นและสงวนสิทธิ์สำหรับบริษัทที่จองประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 แล้วไม่เข้าร่วมประชุมไว้พิจารณับจองในเดือนกันยายนนี้ไว้ลำดับท้ายสุดและแจ้งยกเลิกเข้าร่วมไม่เกินวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.00น.

 

 

 

           ในนามสมาคมHRA จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียง และขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007