ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560

 ตามที่แจ้งยกเลิกเข้าร่วมไม่เกินวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.00น.  แล้วนั้น

ขออนุญาติไม่รับแจ้งยกเลิกเนื่องจากเลยกำหนดให้ยกเลิก

และเนื่องจากสมาคมได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าเช่าห้องและอาหารเบรค

ดังนั้นท่านใดที่จองแล้วไม่มาขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 200 บาท

 

ผู้ที่เข้าร่วมได้จะต้องชำระค่าสมาชิกปี 2560 แล้วเท่านั้น

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯจะไม่อนุญาติสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าตามรายชื่อที่แจ้งมานี้เข้าร่วม

อีกทั้งบริษัทที่มีรายชื่อแต่มามากกว่า 1 คนก็จะไม่อนุญาติเข้าร่วมเช่นกัน

หวังว่าสมาชิกจะเข้าใจเนื่องจากที่นั่งมีจำกัดและแบ่งปันให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง

รายชื่อผู้ที่จอง

No.

Company

ผู้เข้าร่วมประชุม

1

ADAMPAK (THAILAND) LTD.

จิตติมา ปฏิมาประกร

2

ADCOMAT (SIAM) CO., LTD.

จารุสิริ พูลสวัสดิ์

3

ADVANEX (THAILAND) CO.,LTD

Suphalak Sariya

4

AGC TECHNO GLASS (THAILAND) CO,.LTD.

คุณปัญจณี ตั้งไพบูลย์

5

AIKAI LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD

นาย วีระเดช เจริญวัย

6

AIPHONE COMMUNICATIONS (THAILAND) CO.,LTD.

วิชกุล บุญช่วยเหลือ

7

ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED

น.ส.นวิยา แจ่มรัศมี

8

ASAHI TEC ALUMINIUM (THAILAND) CO., LTD. 

สาวิตรี หายโศรก

9

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED

พัสวี เสาร์ชัย

10

ASTAC ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

คุณธัญมาศ ชัยเทพ

11

AUTO CS ENGINEERING CO.,LTD.

นายวรพงษ์ สารพันธุ์

12

AUTO METAL CO., LTD.

สุภารัตน์ สายโสภา

13

AZBIL PRODUCTION (THAILAND) CO., LTD.

คุณ สุนทรี   สามามยา

14

CBC INGS (THAILAND) CO., LTD.

น.ส.นาถลดา พงษ์วิจิตร

15

CITC ENTERPRISE (THAI) CO., LTD.

ชุปานันท์ฎา แสงดาว

16

CKD THAI CORPORATION LTD.

นิตยา. เล็กเจริญ

17

COLGATE-PALMOLIVE (THAILAND) LIMITED

Kwanta Torungruangyos

18

COSMO HI-TECH CO.,LTD.

MS.KHEMPHAWIKA

19

DAIHO MANUFACTURING (THAILAND) LTD.

Oraphai Maneesuk

20

DAIKIN AIRCONDITIONING ( THAILAND)  LTD.

นางสาวจิรา กล่อมทอง

21

DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) LTD

นางสาวรจนา จ้อยเจริญ

22

DAIWA HARNESS ( THAILAND ) CO., LTD.

นายเอกภพ วรศิลย์

23

DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.

คุณอมลณัฐ นิตยสุภาภรณ์

24

E & H PRECISION (THAILAND) CO., LTD.

Mr.Ekavit Jukseeda

25

ECHO AUTOPARTS (THAILAND) CO.,LTD.

Mrs.Prapaporn Insopa

26

ELMO INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

นายวรรณวุฒิ น้อยเทพ

27

ESSILOR OPTICAL LABORATORY (THAILAND) CO.,LTD.

อุษา เสมียนพรม

28

E-TECH CO., LTD.

คุณขวัญเมือง พงศ์จรัส

29

EYEBIZ LABORATORY THAILAND CO., LTD.

Miss Chonthicha Supaphon

30

EZAKI INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.

Ms.Orawan Unruan

31

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.

MS.PORNSUDA LIMPRAPAN

32

FEDERAL-MOGUL SERINA CO.,LTD.

นางชลียา เหมือนสมัย

33

FUJI XEROX ECO-MANUFACTURING CO., LTD.

สุกัญญา อาจรอด

34

FUJILLOY (THAILAND) CO.,LTD

กมลวรรณ ขุนศรี

35

FUJITA RASHI (THAILAND) CO., LTD.

Thanaphol Kiatkanarat

36

GIFU SEIKI (THAILAND) CO., LTD.

รติรส ยศสมศักดิ์

37

GREINER BIO-ONE (THAILAND) LTD.

อรอุมา สิริไพบูลย์วงษ์

38

HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

คุณบุบผา พรยิ่งวานิช

39

HAYASHI TELEMPU (THAILAND) CO.,LTD.

นายธีรวิชญ์ ทรัพย์ประสาร

40

HIDROMEK CONSTRUCTION EQUIPMENT (THAILAND) LTD.

นางสาวโชติกา บรรณศักดิ์

41

HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CHONBURI LTD.

คุณแพรวานันท์ ธนอมรพรรณ

42

HITACHI CHEMICAL ASIA (THAILAND) CO., LTD.

คุณมะลิ บริสุทธิ์

43

HITACHI METALS (THAILAND) LTD.

นายสุรพงศ์ คชชา

44

HONDA LOCK THAI CO.,LTD.

Mr. SRISAK ANUSWAN

45

HOWA (THAILAND) CO.,LTD.

Ms.Jiraporn Chueasa

46

HOYO (THAILAND) CO.LTD.

Ms.Suwannee Sopraditt

47

HOYU COSMETICS (THAILAND) CO., LTD.

APINYA TOWBUTTRA

48

IGARI INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

นางสาวมณีวรรณ เสาทอง

49

IHARA MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

สิริวรรณ ชาวยอง

50

IHI TURBO ( THAILAND ) CO.,LTD. 

น.ส.กาวิน ขอห้อมกลาง

51

IMG (THAILAND) LIMITED

วิภาวดี. ยันอินทร์

52

INTERCONTINENTAL JEWELLERY MANUFACTURING (PUBLIC) CO., LTD.

Mr.Thanat Tecksa-ngung

53

ISI AUTOMOTIVE THAILAND CO., LTD.

กัลยาพร เขตรกรณ์

54

JIBUHIN (THAILAND) CO.,LTD.

ปณิธิ ไหนสุวรรณ

55

JOB SUPPLY HUMAN RESOURCES COMPANY LIMITED

คุณมนตรี สังข์ทอง

56

KANPATSUT (THAILAND) CO.,LTD.

MRS.THANATTHANICHA JULKAMPA

57

KAO INDUSTRAIL (THAILAND) CO.,LTD

นายไพศาลโสนน้อย

58

KING PAC INDUSTRIAL CO.,LTD.

นางสาวนิตรัตน์ ปานหนู

59

KITAGAWA (THAILAND) CO., LTD

เทอดพงษ์ กุศล

60

KOBAYASHI INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.

MR.CHANATHIP PROMCHAN

61

KOHBYO (THAILAND) CO.,LTD.

นางสาวอาทิตยา แสนหลวง

62

KONSEI (THAILAND) CO.LTD.

นางสาวนันทภรณ์ สีกลาง

63

KYB STEERING (THAILAND) CO.,LTD.

นางสาวกรรวี เชื่อมพงษ์

64

KYORITSU KIDEN FUJI (THAILAND) CO.,LTD.

Mrs.Lukkhana Tanasorn

65

KYOSEI (THAILAND) CO.,LTD.

นางสาวสุกันยา ปลื้มใจ

66

MABUCHI (THAILAND) CO,LTD

รุ่งณภา เพชรอาวุธ

67

MAGNA AUTOMOTIVE (THAILAND) LIMITED

Ms. Noppawan Thaweekhachornwong

68

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

Piyapatr Ninsananda

69

MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

คุณกรวรรณ แก้ววิเชียร

70

MEIWA MOLD (THAILAND) CO., LTD.

Benja Learsvilai

71

METRON MEDICAL CO.,LTD

นางสาวณัฏฐนันท์ พุ่มเรียบ

72

MIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

Watsapol Mahamad

73

MINO (THAILAND) CO.,LTD.

คุณสุกัญญา โยธาวงค์

74

MITO KOGYO (THAILAND) CO., LTD.

Mr.Danupat Omchomphu

75

MITOYO RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.

Malee Nujjit

76

MITSUBISHI CHEMICAL PERFORMANCE POLYMERS (THAILAND) CO., LTD

สลักจิต. ต่อสติ

77

MITSUBISHI ELEVATOR ASIA CO.,LTD.

ปลิดา  พงษ์ภัททากร

78

MITSUI GRINDING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

สุทธิรัตน์ บัณฑิต

79

MIYAMA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

Ms.Thunchanok Janpakdee

80

MOLEX (THAILAND) CO., LTD.

Orasa Jiraviboolrat

81

MOLNLYCKE HEALTH CARE (THAILAND) LIMITED

นาย ภาสกร วงษ์ศิริ

82

MONDE NISSIN (THAILAND) CO., LTD.

ศุภลักษณ์ วัชรพลากร

83

MONEXCO INTERNATIONAL LIMITED

ปิยมาศ อังคณาวิศัลย์

84

MUSASHI PAINT MANUFACTURING (THAILAND) CO,. LTD.

Ratikorn Supatawaraporn

85

NABTESCO POWER CONTROL ( THAILAND ) CO., LTD.

ศิรินภา บูรณเจริญกิจ

86

NAKAGAWA SEISAKUJO (THAILAND) COMPANY LIMITED

Dolnapat Pornanek

87

NAMBU CYL (THAILAND) CO.,LTD

นางสาวสลักจิตร รุ่งจันทร์

88

NBC (ASIA) CO., LTD. 

วิยะดา พรมสุข

89

NICHIDAI (THAILAND) LTD.

จิรสุดา มรุตัณฑ์

90

NIKKI FRON (THAILAND) CO., LTD.

น.ส อำไพพรรณ คงงาม

91

NIPPON PAINT (THAILAND) CO., LTD.

คุณรมัณยา แสงหิรัญ

92

NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE (THAILAND) CO.,LTD.

คุณธเนศ กวีโชติรัตน์

93

NISSHO PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

Sutthapha

94

NSW (THAILAND) CO., LTD.

Kamolrat Manatkawinkarn

95

OHIZUMI MFG. CO., LTD.

น.ส อาภาศรี นิมิตรมณีแสง

96

OISHI TRADING CO., LTD.

น้ำฝน บัวใหญ่รักษา

97

OKAMOTO LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

มะลิวรรณ์ ชนะภัยรี

98

OKUMURA METALS (THAILAND) CO.,LTD.

PIYARAT OUSUWANTIM

99

ORIENTAL COPPER CO., LTD.

MS.Sunida Natabumrung

100

ORIGIN EASON PAINT CO.,LTD.

พลอยไพรินทร์ บุญสำราญ

101

OSG THAI CO., LTD.

น.ส.ฟาริดา ประจงพันธุ์

102

PCM PROCESSING (THAILAND) LTD.

คุณชุติมา พรมศรี

103

PENSTONE (THAILAND) CO., LTD.

นางสาวพัสกร มังคละคุปต์

104

PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD

น.ส.ชลิดา แย้มสรวล

105

PLALOC ASIA (THAILAND) CO.,LTD

Vichittra Thongchub

106

PREMIUM STEEL PROCESSING CO., LTD

Ms. Donrutai Rattanaviboonsom

107

RHOMBIC (THAILAND) CO., LTD.

ภานุ วิวัฒน์วงศ์วนา

108

S&S PATTARACHARD CO.,LTD.

Navapong Taraporn

109

SAGINOMIYA (THAILAND) CO., LTD.

เอี่ยมละออ ศิริสวัสดิ์

110

SAHA CRANE SERVICE CO.,LTD 

ศรายุทธ รัตนนท์

111

SAN-EN (THAILAND) CO.,LTD.

Mrs.Thanatda Suvitroengrit

112

SANKIN (THAILAND) CO., LTD.

สายพิน เพลิดเพลิน

113

SANKOSHA (THAILAND) CO., LTD.

นายอังคาร แนวหล้า

114

SANKYO ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.

น.ส.ชนิดา สมแสง

115

SARAYA MFG.(THAILAND) CO., LTD.

ดุจฤดี มารุ่ง

116

SATO KOKI (THAILAND) CO., LTD.

juntarat khumjerm

117

SEI INTERCONNECT PRODUCTS ( THAILAND ) CO.,LTD.

Ms.Paramee Toonklang

118

SEIHATSU (THAILAND) CO., LTD.

นางสาวเฉลิมขวัญ อินจันทร์

119

SHINBA IRON WORKS (THAILAND) CO.,LTD.

คุณภคพร สุมาภรณ์

120

SHINSEI KOGYO (THAILAND) CO.,LTD.

Ms.Thitikarn Pinakase

121

SIAM CALSONIC CO.,LTD.

นางสาวภาลินี ปราณีบุตร

122

SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.

น.ส.เบญญาพร เชิงชั้น

123

SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD.

นายชาติชาย สุทธิเนตรสกุล

124

SIAM ORIENT ELECTRIC CO., LTD.

Ms. Wilawan Boonsawang

125

SIAM SOMAR CO.,LTD.

อดุล ทุติยะ

126

SIAM TAIYO STEEL CO.,LTD.

จินดา ผาสุข

127

SIKA (THAILAND) LTD.

ปัญญา พฤกษา

128

SKILLPOWER SERVICES (THAILAND) CO., LTD.

นาย กบิล ทวีผลตระกูล

129

SNC SOUND PROOF CO.,LTD

Mr.Khomkrit kittiboriboon

130

SODEXO AMATA SERVICES LIMITED

Miss Marunate Tailamyong

131

SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

Miss. Thipphamon Jumjan

132

SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sasithorn Sawangsuk

133

SRN SOUND PROOF CO., LTD.

ณัฐชุนันท์ วงศ์ปิยชาญ

134

ST.NOSAKA.CO.LTD.

Phornsiri Khamphakul

135

STANBEE ASIA LIMITED.

uraiwan kongkhumsri

136

SUMINO AAPICOTHAILAND CO., LTD

Ms.Benjawan Tidchat

137

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

นายกฤตชัย สายทอง

138

SUMITOMO ELECTRIC SINTERED COMPONENTS CO.,LTD

Sukanya Kitchonviwat

139

SUMMIT CHUGOKU SEIRA CO., LTD.

นายกฤษณ์ ชะเอม

140

SUNCALL HIGH PRECISION (THAILAND) LTD.

คุณธนวัฒน์ รุจิธนวัฒน์กุล

141

SUNCHIRIN INDUSTRY (THAILAND) LTD.

WARAPORN SUKSAI

142

SUNPLAC (THAILAND) CO., LTD.

Sirarat Chansrithong

143

SUNTHON THANYA  SAP CO.,LTD.

Patchanee Panphadung

144

SYSTEM UPGRADE SOLUTION BKK CO., LTD.

นางสุภาพร อินมณี

145

TAKACHIHO FIRE, SECURITY & SERVICES (THAILAND) LTD.

สุพาณี พรมนุชาธิป

146

TAPYRUS (THAILAND) CO., LTD.

Thanyathorn Samawong

147

TATUNG (THAILAND) CO., LTD. 

Nareenart Kornvithayasilp

148

TAYCA (THAILAND) CO.,LTD.

น.ส.วิภามณี มุขดาร์

149

TECHNOMEIJI RUBBER (THAILAND) CO.,LTD

นางสาวแอนนา แพงพาลี

150

TFO TECH (THAILAND) CO., LTD

นายถวัลย์ ลิ้มอารยะชน

151

THAI DAI-ICHI SEIKO CO., LTD.

Ms. Raweewan Bandittamakul

152

THAI DAIZO AEROSOL CO., LTD.

นางสาวภัสสร ใจเย็น

153

THAI FELT CO.,LTD

นางสาวปวันรัตน์ บุตรธนู

154

THAI KIKUWA INDUSTRIES CO., LTD. 

นางสาวศิริชาภา ธนาศิริเวธ

155

THAI MEKKI (2012) CO.,LTD.

ประจินต์ รอดเกิด

156

THAI NEWTON CO., LTD.

น.ส.นิศาชล ประชุม

157

THAI NOK CO., LTD.

นางสาวพรชนก แย้มเพชร

158

THAI SILVEC CO.,LTD

MS. PAVINEE POLPATTHAPEE

159

THAI SPECIAL GAS CO.,LTD.

สุธารัตน์ พูลผกา

160

THAI THANEE CHEMICAL CO., LTD. 

คุณฐาปนี คำเงิน

161

THAI WHETRON ELECTRONICS CO.,LTD.

คุณนุชจรี จิตกระโทก

162

THAI YUKILON CO., LTD.

วรนุช กิศราณุวัฒน์

163

THAI-GERMAN INSTITUTE

คุณจุไรลักษณ์ กาเมือง

164

TIRE MOLD (THAILAND) CO., LTD.

Ms.Renuka Raenma

165

TODENKO (THAILAND) CO.,LTD

Ms.Wichitra Hongsa-nga

166

TOHO MEKKI (THAILAND) CO.,LTD.

น.ส.กุหลาบ บุญมา

167

TOKAI RIKA ASIA CO., LTD.

ชนัดดา สมศรี

168

TOPY FASTENERS (THAILAND) LTD.

นางอาภาพร ปราบไพรี

169

TOYO ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD

MS.KRITSADAPORN TAMNAO

170

TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD

น.ส.ภาวิณี เบญจประภัส

171

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.

ทวี สุนทรเจริญชัย

172

TOYOFINE (THAILAND) CO.,LTD

Mrs. Kanyaphat Preeda

173

TOYOTA TSUSHO FORKLIFT (THAILAND) CO.,LTD.

Mr.Phongpoowasit Saenkaew

174

TRANSITIONS OPTICAL (THAILAND) LIMITED

Paranya Jantraporn

175

TRIUMPH MOTORCYCLES (THAILAND) LTD.

วิรัตน์ จิตกรกศิลป์

176

TSUBAKIMOTO AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD 

น.ส.วิมลนันท์ ลือกิตินันท์

177

TTK LOGISTICS (THAILAND) CO.,TLD.

Ms. Kanittha Thanomchart

178

TUNGALOY CUTTING TOOL (THAILAND) CO., LTD.

คุณจิดาภา พุ่มพวง

179

UNITED COIL CENTER LIMITED

นางสาวญาดา ประสิทธิโชคกุล

180

UNITED CREATION PACKAGING SOLUTIONS (THAILAND)CO., LTD.

น.ส.นุสรา ยศขำ

181

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) LTD.

กัญจนีย์ ดอกพุฒ

182

VUTEQ THAI CO., LTD.

Mr.Surachai Damrongkijpakorn

183

YAHAGI (THAILAND) CO.,LTD

นายวีระชัย มอมขุนทด

184

YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD

นางสาวกฤตชญาดา แสงโพธิ์ดา

185

YAMAKOH PRECISION (THAILAND) CO., LTD

นางตรีเนตร นีระสิงห์

186

YOSHINO MOONG PATTANA (THAILAND) CO.,LTD.

Miss Tipsopawan Oonim

187

ZENIYA (THAILAND) CO., LTD.

คุณกัญวรา พื้นผา

188

ZICOM CESCO ENGINEERING CO., LTD 

เสาวลักษณ์ ผ่องโชค
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007