ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการฯ
bulletประกันสังคม
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3ชลบุรี
bulletศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 ชลบุรี
dot
dot
bulletDownload กฎหมายใหม่
dot

dot


http://www.amata.com


ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560

<<< คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม>>>

+++คลิกเพื่อดาวโหลดจดหมาเชิญประชุม+++

เรื่อง  ขอเชิญประชุมประจำเดือน

เรียน  สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป

           สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA)ขอเรียนเชิญสมาชิกและท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามัญประจำเดือนในหัวข้อ ในหัวข้อ 

Ten Human Resources Administration Cost reduction -Strategies During Economic Slowdown 10 กลยุทธ์การลดต้นทุนการบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ และ ดร.สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน & สถานที่ : วันพฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560  สถานที่ห้องประชุมชั้น1 ห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสฯ

เวลา 13.00-13.30 น.          ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม สมัครและต่อสมาชิกปี 2018

เวลา 13.30-13.45 น.          ความรู้ด้านกฏหมาย กับคุณสุทิน ไชยรินทร์ ที่ปรึกษาสมาคม+กรรมการสมาคม

เวลา 13.45-14.00 น.          AMATA อัพเดท

สามารถจองที่นั่งได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://goo.gl/forms/XQgrgeVxgAQ2qcUJ3

 

 

 

 
เวลา 14.00-14.15 น.          เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านHR

เวลา 14.15-14.30 น.          พักเบรค

เวลา 14.30-16.00 น.          วิชาการในหัวข้อหัวข้อ  Ten Human Resources Administration Cost reduction -Strategies During Economic Slowdown 10 กลยุทธ์การลดต้นทุนการบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ และ

ดร.สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์   อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

           ในนามสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร(HRA) จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน และขอขอบพระคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดการประชุมสามัญประจำเดือนมกราคม 2564
เอกสาร การประชุมประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ค. 2563
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR”
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิ.ย. 2563 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ1/2563 เรื่อง”พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลกระทบต่องานHR” โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ร้านอาหาร ร้านอาหารไทยกรีนกราส นิคมคมอมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนครเดิม)
เอกสารการบรรยาย “มาตราการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี2563” โดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2563
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2562
เอกสารบรรยายโดย ดร. อุทัย เรื่อง การสำรวจค่าจ้างประจำปี 2562/2563 วันที่ 12 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2562
เอกสารการบรรยายของอาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ(แซม) ที่สถาบันไทย-เยอรมัน 8 สค.2562
ดาวโหลดไฟล์สำรวจการขึ้นเงินเดือนและโบนัส 2562 ก.ค.
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ม.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน พ.ย. 2561
ดาวโหลด แบบสำรวจสวัสดิการ ปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน ก.ย. 2561
ขอเชิญประชุมสัญจรประจำปี 2561 ณ วังเวียง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4 พ.ย. 61
เชิญสัมมนาทางวิชาการ “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับHRมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน สิงหาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ขอเชิญประชุมสามัญประจำเดือน มิถุนายน 2561
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการ 1/2561 โดย อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และ อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ รับขวัญปีใหม่ไทย พ.ศ. 2561
เอกสารบรรยายการประชุม วันที่ 23 ก.พ. 2561
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
รายชื่อผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ย. 2560
แบบสำรวจสวัสดิการประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร
700 ถนนบางนา - ตราด กม.57 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-939007